O MNĚ A O MÍSTĚ

To nejkrásnější a nejklidnější místo na Lipně. 

Jmenuji se Petra Babinská a na fotografii můžete vidět mě i cíp Lukavické zátoky, která vás možná uchvátí stejně jako uchvacuje mne po celý můj život.Zde jsem prožila léta svého dětství, znám zde každou cestičku, každý kámen. Toto místo mi zásadně formovalo mou budoucí zkušenost hledání cesty, hledání podstaty a smyslu existence. Všeobjímající živoucí voda z pramene Vltavy zahrála v mém životě významnou roli a v nedávné meditaci o Stvoření světa se můj celoživotní pocit z ní potvrdil. Věřím, že zde všichni dostaneme možnost, během dní, večerů u ohně či během odpočinku v paprscích slunce na písečné pláži, v lese či na terase, vzájemně sdílet své životní cesty. Každý z nás je máme plné inspirace druhým, plné souvislostí, hledání a nalezení.  

PODÍVEJTE SE NA JEDNU ZE SYNCHRONICIT, KTERÁ UVEDLA V ŽIVOT MYŠLENKU: JE TO DOKONALÁ APLIKACE UNIVERZÁLNÍHO ZÁKONA PŘITAŽLIVOSTI.


LOGO NAAM JÓGY JAKO SYMBOL

Naam jóga je naplněním mého života po dlouhých 10 let, 8. rokem toto učení předávám jako učitel různým skupinám lidí a zůstávám otevřená jakémukoliv moudrému kroku, který přinese další efektivní využití terapeutických nástrojů, které jsme dostali k dispozici v rámci tohoto učení. Jsou to především jednoduché techniky pro uvolnění mysli, práci s emocemi, se zdravím fyzického těla i hluboká moudrost praktické Kabaly předávaná od dávných dob z úst do ucha.


Kdykoliv se ve skupinách setkáme na delší čas než je čas jedné lekce, vnímáme tu ohromnou sílu v propojení, vzájemné podpoře a vývoji. 


Delší dobu jsem rozjímala nad tím, jakou formu má mít takové intenzivní spojení, jestli to má být pobyt a tu se přede mnou na Lipně nad Vltavou objevilo jeho NOVÉ LOGO (2018).


NEJDE SI NEVŠIMNOUT TÉ INFORMACE.

Je to dokonalé spojení, naprostá krása!


Dlouhé roky před tím jsem také hodně přemýšlela, jak to udělat, abych mohla toto nádherné místo sdílet se všemi, které mám ráda. A takových bytostí neustále přibývá. Přibývá i studentů této mistrovské cesty. Na naši malou chatu se ale vejdeme sotva s rodinou :-)


Nakonec není jiné možnosti, než uspořádat tady pobyty, HALELUJA! 

Na kopci je přeci penzion s úžasnou loukou, odkud je pohádkový výhled a rozlet do všech stran.DRAHOCENNÝM POKLADEM TOHOTO MÍSTA JE VLASTNÍ ZDROJ PITNÉ - ŽIVÉ VODY. 


Ze studánky můžete pít po celou dobu pobytu výjimečně dobrou, léčivou a osvěžující vodu a pozorovat, co s vámi dělá. Přivezte si sem prosím dostatek nádob na čepování z pramene. Rituál procházky ke studánce si zamilujete a také zamezíme plýtváním obalových materiálů i peněz za balenou vodu.Zde je několik odkazů, kde si můžete prohlédnout, 

další možnosti v okolí Kovářova:VĚŘÍM, ŽE SE VÁM MÍSTO BUDE PO VŠECH STRÁNKÁCH LÍBIT 

A DOPLNÍ KRÁSU NAAM.